14 Schooltijden

Vijf Gelijke Dagen Model

Alle groepen hebben dezelfde schooltijden.

Dit zijn onze schooltijden:

iedere dag van 8.30 uur tot 14.00 uur

De groepen 1/2  hebben op jaarbasis 8 vrije vrijdagen.

Verder zijn er een aantal roostervrije dagen die door het team ingezet worden als studiedagen.

U kunt de data vinden in De Kalender. (Digitaal opgenomen op de website).

‘s Morgens gaan de deuren open om 8.20 uur  Alle leerkrachten zijn dan in of bij hun klaslokaal.

Wij verzoeken u dringend om uw kinderen op tijd op school te laten komen. Kinderen die te laat komen, missen zelf een deel van de beginsituatie en storen hun klasgenootjes.

Na schooltijd, worden de kinderen van de onderbouwgroepen door de groepsleerkracht naar buiten gebracht. De kinderen wachten bij de leerkracht tot ze worden opgehaald.

U kunt als ouder altijd even binnenlopen na schooltijd om het werk van uw kind te bekijken. Onze leerkrachten hebben tussen 14.00 uur en 14.30 uur pauze.