24 Zorg voor Kwaliteit

We pretenderen een “organisatie in beweging” te zijn. In onze organisatie hebben we voortdurend oog voor de kwaliteit van ons onderwijs. We streven naar maatwerk voor elk kind. Daarvoor zijn goed geschoolde leerkrachten en een op haar taak berekende organisatie nodig.

Door ondermeer; meerjarenplanning, regelmatige evaluaties, het afnemen van (CITO)toetsen, kinderen te volgen op sociaal emotioneel gebied via het registratiesysteem ZIEN en deze te analyseren, gesprekken met ouders en externe instanties, het (laten) doen van grote of kleine onderzoeken, streven we ernaar onderwijs van goede kwaliteit te geven

Kwaliteit en Cito-toetsen.

Voor velen van u blijft kwaliteit samenhangen met de geleverde prestaties.

In onderwijsland is de discussie volop in gang of kwaliteit wordt uitgedrukt in de Cito-eindscore van groep 8.

Wij zien wel degelijk het belang in van die Cito-eindscore als kwaliteitsbeoordeling van de leerling prestaties. Maar we betrekken in onze kwaliteit graag meer aspecten. We hebben in de inleiding daarover al gesproken.

U hebt kunnen bemerken, dat we de prestaties van uw kind zullen proberen in beeld te brengen door uw kind te toetsen en te observeren.

Hierbij zullen we kijken naar

-De optimale benutting van de mogelijkheden van uw kind

-De prestaties van uw kind afgezet tegen een gemiddelde landelijke lijn

-Het totaalbeeld dat we als school te zien geven op de diverse onderdelen. Scoren we als school voldoende tot goed ook in vergelijking met andere scholen.

Onderstaande tabel geeft aan dat we de afgelopen drie jaar voldoende gescoord hebben. De ambitie van de school is om door te groeien naar waardering goed

De Trinoom Schooljaar

Aantal lln.

% Gew.lln

Onder- en bovengrens

Gemiddelde score

Waardering

2016-2017

94

1

535,1 – 539,1

537,6

Voldoende

2015-2016

110

2

534,9 – 538,9

536,8

Voldoende

2014-2015

128

1

535,1 – 539,1

537,1

Voldoende

2013-2014

93

1

535,1 – 539,1

537,1

Voldoende

Kwaliteitsmeetinstrument.

Binnen de scholen van Kans en Kleur onze school hanteren we “de kwaliteitskaarten” van Cees Bos als instrument om doorlopend de kwaliteit van ons onderwijs en van onze organisatie na te gaan en te kunnen waarborgen.

Verantwoording van uren.

De groepen 1/2 werken op jaarbasis 910 uur de groepen 3 t/m 8 werken op jaarbasis 950 uur

Over 8 leerjaren ontvangen de kinderen de wettelijk gestelde 7520 uur onderwij

Verdeling van de tijd over de Leer- en Vormingsgebieden.

 

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diemewei 45-05
6605 XH Wijchen

024-6456608
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.