23 GVO (Godsdienstig vormingsonderwijs) / HVO ( Humanistisch Vormings Onderwijs)

2018 - 2019 HVO - GVO

Voor aanmelding: klik hier

Voor info: klik hier

Voor een HVO inkijkje van de Trinoom Januari 2018: klik hier

In Wijchen hebben de ouders van de kinderen van de openbare scholen de mogelijkheid te kiezen voor eens per week een les GVO of HVO of een klein uurtje bij de eigen leerkracht.

De ouders kunnen hun kind in de maand mei aanmelden voor het volgen van een les GVO van 40 minuten per week, of gedurende die tijd een les HVO. Wanneer u uw kind aanmeldt voor GVO of HVO betekent dat het kind gedurende de tijd van de les andere lesstof mist. Het is niet mogelijk voor de leerkracht om de lesstof aan te passen aan GVO of HVO.

De enige voorwaarde is wel, dat ongeveer 15 kinderen, die een groep kunnen vormen, zijn aangemeld. Anders kan de les helaas geen doorgang vinden.

Aanmelden voor beide lessen gaat niet. Zowel de lessen GVO als de lessen HVO worden onder schooltijd gegeven door een aparte vakleerkracht.

Vanaf groep 3 kunnen kinderen worden aangemeld voor GVO. HVO kan vanaf groep 5 worden aangemeld.

GVO

In de "GVO leerroute" die samen met de kinderen wordt afgelegd, gaat het steeds om twee hoofdmomenten: de ervaringen van de kinderen en de Christelijke traditie.

In de 40 minuten per week wordt d.m.v. projecten naar die doelen toegewerkt.

In deze projecten wordt steeds uitgegaan van de ervaringen van de kinderen en er wordt gebruik gemaakt van bijbelse en wereldse verhalen. In de bovenbouw zullen die Bijbelse verhalen zelfs het uitgangspunt vormen.

Ze worden dan "vertaald" naar het heden.

De vakleerkrachten worden aangesteld door een kerkbestuur of kerkenraad. Het onderwijs is oecumenisch: er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen katholieke, protestantse of andere levensovertuigingen.

HVO

HVO of voluit Humanistisch Vormings Onderwijs.

Tijdens de lessen HVO praten de kinderen met de vakleerkracht over allerlei dingen, waar ze dagelijks mee te maken hebben: goed en kwaad, vooroordelen, ruzie, bang zijn, dieren, anders zijn, vriendschap, straf, diefstal.

Met deze onderwerpen zijn ze op verschillende manieren bezig: spel, verhalen, voorlezen, tekenen, toneelspelen, schrijven, kringgesprek.

De eigen ervaring van ieder kind vormt het startpunt. Wat het kind thuis, op straat, in zijn omgeving heeft ervaren, beïnvloedt mede zijn kijk op zichzelf, de ander en de wereld.

Het HVO tracht aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind. De kinderen maken binnen het HVO kennis met de benadering van mens en wereld vanuit de humanistische levensovertuiging. Het zou onredelijk zijn kinderen iets op te dringen. Dat zou niet getuigen van respect voor de vrijheid van ieder individu.

Het HVO wil kinderen leren bewust te kiezen en zelf verantwoordelijk te zijn in voor hen herkenbare situaties.

Eerste communie.

In Wijchen is een Inter-parochiale Werkgroep Eerste Communie (IWEK) Deze begeleidt de voorbereiding van ouders en kinderen.

Alle ouders van kinderen die voor de Eerste Communie in aanmerking komen worden door IWEK via school benaderd.

De ouders kunnen dan zelf kiezen of en waar hun kind de Eerste Communie gaat doen.

Ondanks het feit, dat de Eerste Communie een zaak van ouders en parochie is, gaan de GVOleerkrachten niet aan deze gebeurtenis voorbij.

Op de algemene oriënterende ouderavond van de IWEK wordt u op de hoogte gebracht van de activiteiten rond de eerste Communie door de GVO leerkracht van de middenbouw.

Er worden na de paasvakantie twee lessen op school tijdens het uur GVO aan besteed. Dat zal weer oecumenisch gebeuren. Zo mogelijk worden in die twee uren de liedjes die in de Eerste Communie mis worden gezongen aangeleerd.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diemewei 45-05
6605 XH Wijchen

024-6456608
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.