19 Schoolgezondheidsteam

Aanbod GGD Gelderland-Zuid 2015/2016 De GGD biedt jeugdgezondheidszorg op maat. Dat wil zeggen dat we de zorg afstemmen op de behoeften van ouders en kind.

Speciale aandacht voor 5- 8 en 11-jarigen Wij screenen alle kinderen van 5, 8 en 11 jaar. Ze worden gewogen (met kleren aan) en gemeten. Bij de kinderen van 5 en 11 jaar testen we ook de ogen. De ouders ontvangen hierover tijdig bericht en kunnen aangeven of zij bij de screening van hun kind aanwezig willen zijn. Ouders ontvangen een lijst met vragen en aandachtspunten. Daarop kunnen zij aangeven welke vragen er leven rond hun kind, en of zij een afspraak met een medewerker van de Jeugdgezondheidszorg willen maken. Na de screening krijgen de kinderen een brief mee naar huis met de uitkomsten.

Iedereen kan een afspraak maken De GGD wil bereikbaar zijn voor (ouders van) alle leerlingen op school. Heeft u als ouder vragen over opvoeding, groei en/of ontwikkeling van uw kind? Dan kunt u altijd een gesprek aanvragen met een van onze medewerkers. Tijdens dit gesprek zoeken we samen naar mogelijkheden om de gezondheid en het welzijn van uw kind (verder) te verbeteren. U kunt bellen met het bedrijfsbureau 088 144 7144 , bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 uur en 14.00 uur. Zij zullen een medewerker vragen contact met u op te nemen.

Individuele aandacht via het intern zorgteam Medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg nemen indien mogelijk deel aan de zorgstructuur op school. In dit overleg bekijken we samen met andere professionals welke extra ondersteuning een kind mogelijk nodig heeft. Aandacht voor gezondheid voor alle leerlingen Behalve op individueel niveau geeft de GGD ook ‘schoolbreed’ aandacht aan de gezondheid van leerlingen. Zo wordt er op verschillende manieren aandacht gegeven aan thema’s als: gezonde voeding, beweging, mondgezondheid, roken, alcohol, relaties en seksualiteit, veilige schoolomgeving en omgaan met elkaar.

Nieuwe werkwijze Jeugdgezondheidszorg in het Basisonderwijs vanaf schooljaar 2014/2015. Binnen de Jeugdgezondheidszorg is de afgelopen schooljaren ervaring opgedaan met het werken volgens een nieuwe werkwijze. Belangrijk is dat ons nieuwe aanbod beter aansluit bij de behoefte van leerlingen en hun ouders/verzorgers en bij de scholen. Er is meer ruimte voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. De nieuwe werkwijze is op 30 pilot scholen geëvalueerd en de uitkomsten waren positief. Daarom voeren we de nieuwe werkwijze vanaf schooljaar 2014/2015 in op alle basisscholen. Om middels deze werkwijze optimaal aan te sluiten bij de vraag van school, kinderen en ouders blijft een goede samenwerking met de school belangrijk. Ook omdat we meer tijd willen besteden aan preventie in de vorm van groepsvoorlichting over bepaalde thema's.

De jeugdgezondheidszorg gaat werken met twee verschillende schoolprofielen. Scholen waarop relatief veel kinderen zitten met een verhoogd risico en scholen met een gemiddelde samenstelling van kinderen. Op de eerste scholen wordt de Jeugdgezondheidszorg uitgevoerd door een jeugdarts en een sociaal verpleegkundige. Op scholen met een gemiddelde samenstelling wordt de zorg uitgevoerd door een sociaal verpleegkundige en een doktersassistent. De jeugdarts ziet kinderen die door de doktersassistent en de verpleegkundige naar hem/haar worden doorverwezen.

Hoe ziet de nieuwe werkwijze eruit? Screening

Screening op lengte en gewicht voor alle kinderen van 5, 8 en 11 jaar. Met 5 en 11 jaar worden ook de ogen getest. Alle ouders krijgen vooraf bericht over de screening en kunnen dan aangeven of zij bij de screening aanwezig willen zijn. Ouders van kinderen van 5 en 11 jaar krijgen ook een aandachtspuntenlijst en een signaleringslijst voor de psychosociale en sociaal emotionele ontwikkeling. Ouders vullen beide lijsten in en leveren deze in bij de leerkracht. Deze lijsten worden bij de screening betrokken om te bepalen of extra zorg nodig/wenselijk is. Ouders krijgen schriftelijk bericht van de resultaten van de screening.

Zorg op maat voor kinderen uit alle groepen

Kinderen die extra aandacht nodig hebben worden opgeroepen voor een uitgebreider onderzoek of een gesprek. Deze kinderen worden geselecteerd op basis van vraag van de ouders of de leerling zelf, de bevindingen of vragen van de school en/of op grond van eerdere bevindingen van de JGZ. Leerkrachten kunnen voor kinderen over wie zij vragen hebben een signaleringslijst van de GGD invullen om zicht te krijgen op de problematiek. Aanmelden van kinderen kan ook zonder lijst rechtstreeks bij de JGZ medewerkers.

Deelname aan de (interne) zorgstructuur op school door de sociaal verpleegkundige

In de nieuwe werkwijze neemt de verpleegkundige deel aan de (interne) zorgstructuur op school. Uit de evaluatie van de pilot is gebleken dat de scholen die deelname als positief ervaren omdat zij daardoor beter weten voor welke kinderen zij een beroep kunnen doen op de GGD, de lijnen korter zijn en er sneller stappen gezet kunnen worden.

Collectieve preventie

Onze JGZ medewerkers kunnen in overleg met school adviseren en meedenken over collectieve preventie bijvoorbeeld ten aanzien opvoeding, pesten, seksuele vorming.

JGZ vaker op school

Door de nieuwe werkwijze zijn de JGZ medewerkers vaker op school aanwezig. Zij zullen tijdig aangeven wanneer zij op school bereikbaar/aanwezig zijn.

De Schoollogopediste

Onze schoollogopediste heeft alleen preventie en vroegtijdige interventie in haar takenpakket zitten. Met preventie wordt bedoeld:

Het bekijken (screenen) van de oudste kleuters; Het onderzoeken van kinderen van groep 1 tot en met groep 3 met stem-, spraak- en/of taalproblemen; Het adviseren van ouders en leerkrachten; Voorlichting geven over spraaktaal en stem op teambesprekingen en ouderavonden; Het controleren van kinderen met lichte logopedische afwijkingen; Daarnaast kan ze de kinderen, die daarvoor in aanmerking komen, in overleg met de ouders, via de huisarts verwijzen naar een vrij gevestigde logopedist(e) in de regio. Onze schoollogopediste is Kim Strik, zij is bereikbaar via haar mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en onder telefoonnummer 06-14449425

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diemewei 45-05
6605 XH Wijchen

024-6456608
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.