02 Missie en Visie van de Trinoom

De Missie van de Trinoom.

Onze school is een openbare school, waar iedereen van harte welkom is, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Een school, die ieders geloof- of levensovertuiging respecteert. Het unieke aan onze school is dat ouders/verzorgers de keuze hebben uit twee onderwijsconcepten, namelijk Montessori onderwijs en jaarklas onderwijs. Door twee onderwijsconcepten aan te bieden kunnen ouders/verzorgers een concept kiezen waarbij hun kind/kinderen zich zo optimaal mogelijk kan/kunnen ontwikkelen.

Ons motto is: “Samen wat kan, apart wat moet”. Binnen de Visie zijn er veel overeenkomsten die in beide stromen terug te zien zijn, daarnaast zijn er ook visiepunten specifiek voor de betreffende stroom, dit kunt dan terug zien binnen de eigen stroom

Waar de school voor staat.

Wij zijn een school waar leerlingen en medewerkers samen in een veilige, prettige en rustige (werk)sfeer met respect vertrouwen en waardering voor elkaar werken, spelen en leren. Iedereen kan en mag zichzelf zijn: er zijn overeenkomsten en verschillen en het mag er allebei zijn! Onder werken, spelen en leren verstaan wij het verwerven van kennis en vaardigheden op alle ontwikkelingsgebieden. Dit in een inspirerende leeromgeving, waarin het kind centraal staat. Het kind dat met plezier naar school komt en actief betrokken wordt en zich medeverantwoordelijk voelt bij het leerproces, het kind dat leert samenwerken en de competenties leert in te zetten.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en medewerkers de ruimte en het vertrouwen krijgen om zichzelf op cognitief, emotioneel, sociaal en creatief gebied te ontwikkelen. Bij de cognitieve ontwikkeling hanteren wij de kerndoelen als richtlijn om kinderen het maximale uit zichzelf te laten halen. Wij hechten veel waarde aan een heldere, open en transparante communicatie met de kinderen, de medewerkers en met u als ouder.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diemewei 45-05
6605 XH Wijchen

024-6456608
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.