site stats
Skip to main content

MR Agenda en verslagen

Hieronder vind u de Agenda's en de verslagen van de MR vergaderingen. De vergaderingen starten telkens om 19.30 uur. De vergaderingen vinden plaats in de lerarenkamer van het gebouw De Brink*. Omwille van de beperkte web ruimte staan hier alleen de verslagen van het lopende en de 2 voorafgaande jaren. Mocht u toch oudere verslagen willen inzien, dan zijn deze opvraagbaar bij het MR Secretariaat.

* Als nodig vinden de vergaderingen digitaal via Teams plaats.

Schooljaar 2023-2024

 • 11-06-2024
  • Agenda
  • Notulen
 • 22-04-2024
  • Agenda
  • Notulen
 • 14-03-2024
  • Agenda
  • Notulen
 • 30-01-2024
  • Agenda
  • Notulen
 • 13-12-2023
  • Agenda
  • Notulen
 • 24-10-2023
  • Agenda
  • Notulen
 • 21-09-2023

Schooljaar 2022-2023

Jaarverslag 2022-2023

Schooljaar 2021-2022

Jaarverslag 2021-2022