De Trinoom opnieuw erkend als Montessori-instelling

De Montessoristroom van de Trinoom is op 24 mei 2019 in het kader van Herkennen is erkennen bezocht door een auditteam van de Nederlandse MontessoriVereniging (NMV).

Het auditteam heeft op basis van hun reflectieve notitie en uw hierop gebaseerde ontwikkelplan, een positief advies uitgebracht aan de auditcommissie van het netwerk 0-12 jaar van de NMV. De auditcommissie heeft vervolgens een voorgenomen besluit tot erkenning genomen dat door het dagelijks bestuur van de NMV is bekrachtigd.

De Trinoom is hiermee opnieuw erkend als Montessori-instelling voor de periode van 2020 - 2024