Dit is Montessori

Dit-is-Montessori-border

In dit filmpje is prachtig getekend en verwoord hoe geweldig Montessori onderwijs is! Met een kleine kanttekening dat op de Trinoom:

  • wordt gewerkt in twee jaargroepen i.p.v. drie;
  • er naast het Montessorimateriaal ook wordt gewerkt met enkele methodes (rekenen, spelling en begrijpend lezen);
  • deze vakken tussentijds worden getoetst, beoordeeld en zo nodig geremedieerd;
  • kinderen in groep 8 wel huiswerk krijgen om zo te leren hoe daar mee om te gaan ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs

Klik hier voor het filmpje

<< terug