Jaarklas - Kiesbord

jaarklas kiesbordKiesbord + Kieskast+weektaak
Wij willen met zelfstandig werken bereiken dat kinderen leren plannen en ruimte hebben tot het maken van (vrije) keuzes.
Onder zelfstandig werken verstaan wij: planbord (groep 1 t/m4), planner (groep 6 t/m 7) en agenda (groep 8).
Vanaf groep 3 bevat dit het dagelijkse basiswerk, het extra werk en de kieskast.

1/2 De kinderen werken met het planbord en het werkbord. De werkjes van het planbord zijn verplicht werk. De tijdsduur van een werkje van het planbord is variabel. De werkjes van het planbord worden tijdens de werkles gemaakt. Het werkbord dient om overzicht te geven aan de kinderen. Op het werkbord kunnen de kinderen zien waar nog vrije werkplekken zijn.
3 In groep 3 zijn een aantal werkjes uit de kieskast (bijv. varia of afmaken van een knutselwerk etc.) verplicht. De verplichte werkjes worden door de leerkrachten van groep 3 onderling afgesproken. Later in het jaar kan hier de Weektaak Rekenen bij komen. Ook dit wordt onderling afgestemd.
Groep Verplicht 1 Verplicht 2 Verplicht 3 Verplicht 4 Verplicht 5
4 Weektaak Rekenen woordenschat werkblad - - -
5 Weektaak Rekenen woordenschat werkblad Extra, niet methode-gebonden werkje * - -
6 Weektaak Rekenen woordenschat werkblad Extra, niet methode-gebonden werkje * - -
7 Weektaak Rekenen woordenschat werkblad Extra, niet methode-gebonden werkje * Extra, niet methode-gebonden werkje * Extra, niet methode-gebonden werkje *
8 Weektaak Rekenen woordenschat werkblad Extra, niet methode-gebonden werkje * Extra, niet methode-gebonden werkje * Extra, niet methode-gebonden werkje *

 * Niet methodegebonden werk wordt door de leerkracht zelf ingevuld,

De leerlingen van groep 3 en 4 geven op het planbord aan wanneer een taak af is (d.m.v. magneten weghalen). Dit is tevens de registratie voor de leerkracht.
De leerlingen van groep 5 t/m 7 hebben zelf een planner (standaard formulier) en de leerkrachten registreren zelf op een eigen formulier.(standaard formulier)
De leerlingen van groep 8 gebruiken een agenda, dit wordt tevens geregistreerd op een eigen formulier door de leerkracht.
Aan het begin van elk schooljaar worden de kieskastspullen per leerjaar over de verschillende klassen verdeeld. Leerkrachten bepalen zelf wanneer er gerouleerd wordt.
In relatie tot de visie zelfstandig werken zijn ook in deze werkwijze de drie basisbehoeften terug te vinden: Relatie, Competentie en Autonomie.
Relatie (de behoefte erbij te horen, deel uit te maken van de gemeenschap de Trinoom): Alle kinderen krijgen de kans om iedere week toe te komen aan de kieskast. Hierin wordt geen enkel kind buitengesloten, ze mogen allemaal een werkje kiezen en hier zowel individueel als samen mee bezig zijn.
Competentie (de behoefte iets te kunnen en daar erkenning en waardering voor te krijgen): Het plangedrag van kinderen wordt regelmatig besproken, en samen wordt gekeken of het al goed gaat, en of ze er nog wat begeleiding in nodig hebben. Zo ontwikkelen ze hun plangedrag en zal het gevoel van competentie toenemen. Daarnaast zijn de werkjes uit de kieskast zo gekozen dat deze geheel zelfstandig gedaan kunnen worden en dat deze ook zelf gecorrigeerd kunnen worden. Ook dit versterkt de competentie.
Autonomie (de behoefte om zelf iets te kunnen, zelfstandigheid te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te krijgen): De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het inplannen van hun taken. Hier wordt wel in begeleid. Daarnaast zijn de werkjes uit de kieskast zelfcorrigerend, dus hierin zijn de kinderen zelf verantwoordelijk om hun gemaakte werk na te kijken en eventueel te verbeteren. Deze werkjes kunnen zo zelfstandig gedaan worden.

Samenvattend tot slot
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen iedere week toekomen aan de kieskast, voor alle kinderen moet het verplichte gedeelte van het extra werk haalbaar en reëel zijn. Leerkrachten hebben de ruimte om dit per kind aan te passen!