Aanmelden leerling

Als u uw kind op de Trinoom wil aanmelden, is het verstandig eerst één van onze open ochtenden te bezoeken. Wij organiseren iedere maand een open ochtend. Tijdens de open ochtend geven wij een rondleiding door de school. U kunt sfeer proeven en zien hoe wij met de kinderen werken. Uiteraard geven wij antwoord op al uw vragen. Het bezoeken van een open ochtend maakt het voor ouders makkelijker om een keuze voor een stroom te maken. U kunt de data van de open ochtenden vinden in de kalender van onze site.

Hier is ons inschrijfformulier 

Het formulier is ook verkrijgbaar bij

  • onze conciërge
  • de administratie


Wij zijn verplicht u om deze informatie te vragen, omdat er een nieuwe wet is voor de bekostiging van het basisonderwijs.
Dit wordt ook wel de "nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs" genoemd.
Vult u allebei de formulieren a.u.b. zorgvuldig en volledig in. Wij kunnen uw inschrijving pas in behandeling nemen, als de documenten volledig zijn ingevuld en van uw handtekening zijn voorzien. Vergeet u bijvoorbeeld niet uw keuze voor een stroom (Montessori of Jaarklas) kenbaar te maken. Als u een keuze hebt aangeven, kunnen we uw kind in onze administratie opnemen.

Als u op het inschrijfformulier uw e-mail adres vermeldt, kunnen we vervolgpost naar uw e-mail adres sturen.
Wij verzoeken u beide documenten naar ons op te sturen of in te leveren bij de administratie van de Trinoom.
De inschrijving van uw kind wordt door ons binnen drie weken schriftelijk bevestigd. Meestal ontvangt u van ons alleen een bevestiging dat u uw kind hebt aangemeld en dat die aanmelding in onze computer is opgenomen. Zodra dat mogelijk is, ontvangt u van ons een bericht dat uw kind daadwerkelijk in een groep geplaatst is.

Wanneer uw (vierjarig) kind definitief geplaatst is, neemt de leerkracht van uw kind 4 tot 6 weken voor de vierde verjaardag telefonisch contact met u op. Samen met de leerkracht zullen de wenochtenden en de eerste echte schooldag bepaald worden. Uw kind mag twee weken voor de vierde verjaardag vijf keer een ochtend komen wennen. Omdat de eerste schooldag toch al veel nieuwe indrukken oplevert, willen we graag dat uw kind niet bij ons zijn of haar vierde verjaardag viert; het lijkt ons een prachtige afsluiting van bijvoorbeeld de periode op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.
Is uw kind in december jarig dan mag uw kind drie momenten komen meedraaien in december en start uw kind na de kerstvakantie. Wanneer uw kind direct na de kerstvakantie vier jaar wordt, begint het wennen in januari.

Komt uw kind in de eerste week na de zomervakantie voor ’t eerst echt op school, dan wordt uw kind uitgenodigd voor een doorschuifmoment dat plaatsvindt voor de zomervakantie.