Leden van de MR

De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders, deze worden gekozen door de ouders van de leerlingen en de leerkrachten. Leden die via een verkiezing zijn verkozen, blijven 3 jaar reglementair aan als MR lid. Na 3 jaar worden er opnieuw verkiezingen gehouden waarop leden zich na 3 jaar herkiesbaar kunnen stellen.

Er is altijd een gelijk aantal vertegenwoordigers van ouders en van leraren. De MR van de Trinoom heeft 8 leden; 4 ouders en 4 leerkrachten. In onderstaand overzicht staan de huidige MR leden.

Vertegenwoordiging van ouders

Vertegenwoordiging van leerkrachten

Francien Mels (plaatsvervangend voorzitter) Diny van Lubeek (voorzitter)
Elke Gijsbers (1e penningmeester) Marieke Robben (secretaris)
Rick van den Helder Marianne Toonen (2e penningmeester)
Jasper Kersten Wencke Müskens

 De MR wordt ondersteund door onze vaste notulist: Ester Jacobs.