site stats
Skip to main content

Sponsoring

Sponsoring is in het onderwijs een steeds meer voorkomend verschijnsel. Het varieert van lespakketten tot computers en frisdrank. De staatssecretaris heeft samen met bedrijfsleven en onderwijsorganisaties, waaronder de Vereniging Openbaar Onderwijs, een convenant ondertekend, waarin afspraken vastliggen over sponsoring in het primair onderwijs. Uitgangspunt is onder meer dat sponsoring de inhoud van het onderwijs niet mag beïnvloeden. In het lesmateriaal mag daarom geen reclame voorkomen. De school mag niet afhankelijk worden van financiële giften of diensten. Verder mogen de objectiviteit, geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van scholen niet bedreigd worden. Het convenant is te vinden op internet: www.rijksoverheid.nl

Ieder voornemen tot sponsoring wordt in de medezeggenschapsraad gebracht. Bij de afwegingen zullen de spelregels van het convenant in acht worden genomen.

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over het sponsorbeleid van de school.