site stats
Skip to main content

Ouderportaal Handleiding

Ouderportaal handleiding

Inleiding

Onze school vindt het belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind. Gedurende het schooljaar zijn de gesprekken met de leerkracht(en) van uw kind.  De Trinoom werkt met het ouderportaal. De informatie in het ouderportaal is extra. U heeft hiermee steeds een actueel overzicht van (de vorderingen) van uw kind. Hieronder vindt u uitleg over wat het ouderportaal inhoudt:

Handleiding voor het aanmaken van een Parnassys / Parro account.

Een uitgebreide handleiding kunt u vinden via de volgende link aanmaken account.

Inloggen

Via de link op de homepage van de schoolwebsite/internetsite ouders.parnassys.net komt u op het ouderportaal. Hier logt u in met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord die u van ons gekregen heeft. U logt de eerste keer in met het wachtwoord dat u van school heeft ontvangen/ontvangt. Dit is een uniek en automatisch aangemaakt wachtwoord. Wij adviseren dit direct te veranderen in een wachtwoord dat voor u goed te onthouden is.

Wijzigen wachtwoord

Als u bent ingelogd kunt u onder profiel een eigen wachtwoord instellen. Dat doet u met de knop wachtwoord veranderen. U voert hier een zelfgekozen wachtwoord in. Als u uw zelfgekozen wachtwoord vergeet of kwijtraakt, dan vraagt u in een e-mail aan school een nieuw wachtwoord aan (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). U ontvangt van school weer een automatisch aangemaakt wachtwoord.

Wijzigen gegevens

Soms ziet u bij de gegevens van uw kind(eren) een potloodje staan. Hiermee kunt u wijzigingen doorgeven aan de school. Dat gebeurt automatisch per mail. De school verwerkt de wijzigingen zo spoedig mogelijk.

Gescheiden ouders

Als er sprake is van ouders die gescheiden leven, kunnen wij beide ouders met eigen inloggegevens toegang verlenen tot het ouderportaal. Voorwaarde is dat beide ouders zelf hun verschillende e-mailadressen aan school doorgeven en niet uit de rechterlijke macht zijn ontzet.

WAT KUNT U ZIEN IN HET OUDERPORTAAL?

- Persoonlijke gegevens en de groep van uw kind.

De informatie die u in het ouderportaal kunt bekijken bestaat uit administratieve gegevens en informatie over de ontwikkeling van uw kind(eren). U ziet de naam van uw kind(eren) boven in de roze balk. Als u de naam van uw kind aanklikt ziet u welke persoonlijke gegevens de school over uw kind heeft, wanneer het op de school is aangemeld en ingeschreven en welke gegevens de school over de ouders en verzorgers heeft. Als er gegevens zijn veranderd kunt dat met een e-mail doorgeven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dat geldt ook voor eventuele medische gegevens over uw kind. Als de school over deze gegevens beschikt, kunt u ze op het ouderportaal inzien. Bij absentie kunt u zien wanneer uw kind te laat of niet aanwezig was. Ook is informatie over klasgenoten van uw kind opgenomen.

- Informatie van de school.

De jaarkalender (vakanties, studiedagen, oudergesprekken enz.), nieuwtjes en een link naar de website en nieuwsbrief van de school worden nog opgenomen in het ouderportaal. Zo bent u van te voren op de hoogte van vrije dagen, gesprekken en activiteiten die de school heeft gepland.

- Informatie over de leerontwikkeling van uw kind.

Verschillende vakken die uw kind op school volgt, maken deel uit van een bepaalde methode. Bij deze methode horen toetsen, de methodetoetsen. Deze toetsen worden regelmatig gemaakt en zijn steeds de afronding van een onderdeel van de leerstof. In het ouderportaal kunt u onder de methodetoetsen de resultaten van uw kind inzien. Inherent aan het Montessori onderwijs is, dat binnen deze stroom minder methode gebonden toetsen worden afgenomen. De methodetoetsen die wij gebruiken op school zijn bedoeld als een diagnostisch instrument. Aan het begin van ieder blok/thema stellen we een aantal doelen en aan het eind van het blok/thema meten we de voortgang van de kinderen op die doelen. De toets wordt gebruikt om te checken en te bepalen of kinderen voldoende voortgang maken op de doelen uit het voorgaande blok/thema. Na iedere toets is er voor rekenen een herhalingsweek om de kinderen (alsnog) op het niveau van de doelen te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door de kinderen extra opgaven (samen) te laten oefenen, door een goede analyse te maken of door een extra (soms individuele) instructie te geven. Bij taal/spelling en begrijpend lezen wordt door de methodetoets duidelijk op welke onderdelen nog verlengde instructie gegeven kan worden. In het nieuwe blok worden deze onderdelen in de verlengde instructie meegenomen. Als een kind onvoldoende scoort op een onderdeel van de toets, is dat voor de leerkracht een signaal dat een gedeelte van de aangeboden stof op dat moment nog niet voldoende beheerst wordt. Met dit signaal gaan wij altijd direct aan de slag.

Elk schooljaar maken de kinderen vanaf groep 3 twee keer een Leerling in Beeld-toets (voorheen de Cito-toets): op de helft van het schooljaar (de middentoets) en aan het eind van het schooljaar (de eindtoets). In het ouderportaal kunt u de resultaten zien van het lopende schooljaar en de voorgaande jaren. De resultaten van de toetsen vindt u onder de knop landelijke toetsen. Informatie en uitleg over de rapportage van Leerling in Beeld (LiB) kunt u vinden op Informatie Leerling in Beeld