site stats
Skip to main content

Protocollen op de Trinoom

 

                                                                                                                                  Protocol 2

Binnen de Trinoom hebben directie, teamleden en oudergeledingen een aantal protocollen opgesteld. Hierin zijn vastgelegd hoe we omgaan met een aantal zaken.   

Deze zijn: digitale communicatie, hoofdluisbeleid, medisch handelen, informatieverstrekking aan gescheiden ouders, pestprotocol, ondersteunings profielen, verzuim en time out schorsing en verwijdering.