site stats
Skip to main content

Protocollen op de Trinoom

 

                                                                                                                                  Protocol 2

Binnen de Trinoom hebben directie, teamleden en oudergeledingen een aantal protocollen opgesteld. Hierin zijn vastgelegd hoe we omgaan met een aantal zaken.   

Deze zijn:   -digitale communicatie,  - hoofdluisbeleid,  - medisch handelen

informatieverstrekking aan gescheiden ouders-  pestprotocol,   - ondersteunings profielen,   

verzuim, time-out, schorsings en verwijderingsprotocol