site stats
Skip to main content

Communicatie met de Trinoom

Communicatie met de Trinoom

Voor de communicatie tussen leerkrachten en ouders wordt gebruik gemaakt van:

  • Parro. Parro is een veilige app van ParnasSys voor de communicatie tussen leerkracht en ouders. Via Parro wordt bijvoorbeeld de wekelijkse nieuwsbrief verspreid, mededelingen gedaan, hulp gevraagd, oudergesprekken gepland.
  • Ouderportaal: De informatie die u in het ouderportaal kunt bekijken bestaat uit administratieve gegevens. Ook kunt u hier de resultaten van toetsen  van uw kind inzien. Zie uitgebreide handleiding Ouderportaal van Parnassys
  • Email. Het emailadres van de leerkracht vindt u onder het tabblad team.

Voor beiden heeft de Trinoom een protocol ingesteld om de communicatie in goede banen te leiden. Zie protocol.