Bareka Achtergrondinformatie

Voor het toetsen van de rekenvaardigheid van leerlingen in de groepen 3 t/m 8 maken we op de Trinoom, naast de methode toetsen en de Cito-toetsen, gebruik van de Bareka rekentoets.

Deze toets geeft een duidelijk beeld welke type sommen worden beheerst en welke type sommen nog moeilijk zijn voor een leerling. Voordeel van deze toets is dat een leerling gericht kan gaan oefenen.

Om kinderen thuis de gelegenheid te geven sommen te oefenen, is er een thuismodule beschikbaar. Hier onder vindt u uitleg over wat Bareka inhoudt en hoe u thuis in- en uit kunt loggen om het systeem te gebruiken.

Verschillende toetsen

De Bareka toets kent twee manieren van toetsen.

De automatiseertoets (ook wel speedtoets genoemd). Hierbij wordt gekeken of leerlingen sommen van een bepaald type, binnen een bepaalde tijd kunnen maken. De automatiseertoetsen worden afgenomen t/m fase 3.

De screeningtoets (ook wel powertoets genoemd). Bij deze vorm van toetsen speelt het tempo geen rol. Hierbij wordt gekeken wat de rekenvaardigheid van een leerling is bij een bepaald type som.

Per leerjaar worden minimaal twee automatiseertoetsen (speedtoetsen) en een screeningstoets (powertoets) afgenomen. De screeningtoetsen worden afgenomen tot en met fase 4.

De rekenontwikkeling van uw kind wordt weergegeven in een rekenmuurtje. Het muurtje wordt van beneden naar boven in de loop van de basisschool opgebouwd. Omdat we deze toetsen nog niet zo lang afnemen kan de opbouw vooral in de bovenbouw enigszins afwijken. Een aantal stenen in de onderste lagen kan daardoor grijs blijven.

Wanneer bij de leerlingen een toets wordt afgenomen, wordt het rekenmuurtje gevuld (zie afbeelding). Aan de kleuren van de stenen kunt u zien welke toetsen zijn afgenomen. Grijs betekent dat dit type som nog niet is afgenomen.

Voor de screeningstoets (powertoets) geldt; (t/m fase 4)

Rood betekent dat dit type som onvoldoende wordt beheerst.

Geel betekent dat dit type som voldoende wordt beheerst.

Lichtgroen betekent dat dit type som goed wordt beheerst.

Voor de automatiseringstoets (speedtoets) geldt: (t/m fase 3)

Donkergroep betekent dat deze sommen goed zijn geautomatiseerd.

De fases

Fase 1 a en 1b zijn type sommen, die in groep 4 worden aangeboden.

Fase 2 zijn type sommen, die in de groep 5 worden aangeboden.

Fase 3 zijn type sommen, die in groep 6 worden aangeboden.

Fase 4 zijn onderdelen, die in groep 7 en 8 aangeboden worden.

Inloggen

Inloggen kan via de website www.bareka.nl -> inloggen.

Wanneer de leerling inlogt met de eigen inlogcode, kan hij/zij de resultaten van de toetsen bekijken. (knop uitslagen) Bij de knop rekenmuurtje krijgt u het muurtje met de stenen te zien. Bij veel stenen kun je in een oefenmodule komen door er op te klikken. Niet bij alle stenen zit een oefenmodule. Dit komt omdat deze oefenmodules nog in ontwikkeling zijn. De leerling kan vervolgens zelf kiezen met welk steentje uit de muur hij/zij gericht aan de slag gaat. Na het oefenen krijgt de leerling feedback op power (het kunnen) en speed (benodigde tijd). Na deze feedback volgt de terugkoppeling naar het eigen oefenmuurtje van de betreffende fase. Aan de kleuren van de steentjes is te zien hoe de sommen zijn gemaakt. Sommen, die nog niet goed en vlot worden beheerst, komen in de volgende oefensessie terug.

Uitloggen

Na het oefenen in Bareka is het van belang, dat er op de goede manier wordt uitlogt via de uitlogknop rechts boven aan het scherm. Anders bestaat de mogelijkheid dat je gegevens verloren gaan of dat je de volgende keer niet of moeilijk kunt inloggen.

Na het inloggen komt u op het volgende scherm.

Door op de knop rekenmuurtje te klikken krijgt u een overzicht van de gemaakte toetsen en de resultaten er van.

Door op uitslagen te klikken kunt u zien hoe de leerling de toetsen heeft gemaakt. Power zegt iets over hoe de sommen zijn gemaakt en speed zegt iets over het tempo waarop de sommen zijn gemaakt. Wanneer u op details klikt, krijgt u een gedetailleerd overzicht per som.

 

 

 

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diemewei 45-05
6605 XH Wijchen

024-6456608
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.