site stats
Skip to main content

Visie montessoristroom Trinoom

De werkwijze van de school is gebaseerd op het pedagogisch en didactisch concept van Maria Montessori, waarin kosmisch onderwijs en opvoeding, opvoeding tot onafhankelijkheid en tot sociaal verantwoordelijk gedrag een belangrijke plaats innemen. Haar opvattingen en gedachten zijn de basis voor ons onderwijs.

De begrippen waar het in onze school om gaat:

  • help mij het zelf te doen;
  • vrijheid in gebondenheid;
  • respect en verantwoordelijkheid
  • leerkracht als begeleider 

Wij willen de persoonlijke initiatieven van kinderen respecteren en willen hen daarbij stimuleren. Zeker op momenten (gevoelige perioden) dat kinderen speciale belangstelling voor vaardigheden en onderwerpen hebben zullen zij zich deze dingen makkelijker eigen maken. Vanuit de samenleving worden er vaardigheden (beheersing van de kerndoelen) van kinderen verwacht, dit betekent voor ons, dat wij sturing aan de ontwikkeling van de kinderen moeten geven. Naast Montessori materialen werken wij voor vakken als rekenen, spelling en begrijpend lezen met methodes.

Daarnaast spelen opkomen voor jezelf en voor de ander, het helpen van de ander ongeacht verschil in leeftijd en ontwikkeling en het verzorgen van je omgeving een belangrijke rol in het onze school.